HYDROG ORKA-2500 geležinkelių valymo mašina skirta geležinkelio iešmų pravažumui palaikyti ir tinkamam geležinkelio iešmų iešmų jungtuvų veikimui užtikrinti. Mašinoje įrengtas reguliuojamo aukščio cilindrinis šepetys, esantis mašinos korpuso viduje. Šis šepetys surenka sniegą nuo geležinkelio bėgių į rotorių, kuris jį toliau perkelia į išmetimo ventiliatorių. Sniegas išmetamas per išmetimo lataką, kurio kryptis ir nuotolis reguliuojami. ORKA-2500 montuojamas ant geležinkelio technikos riedmenų.

Hidraulinė jėgainė ZH-300 skirtas didelio našumo hidrauliniams įrenginiams, įskaitant HYDROG ORKA-2500 geležinkelio valytuvą, maitinti. Ji gali būti montuojama ant geležinkelio techninės transporto priemonės platformos, pavyzdžiui, WMK-15A modelio ar kitų transporterių. Įrenginys varomas aukštos klasės vidaus degimo varikliu ir valdomas iš vežėjo kabinoje esančio jutiklinio skydelio.